POZAJMIVANJE – LIZING

Naslovna strana / Pozajmivanje – lizing

Šta je upravljanje potraživanjima?

U širem običnom smislu, sve aktivnosti naplate duga možemo smatrati upravljanjem dugom.

14/2012 predsednika Državnog nadzora finansijskih institucija. (KSII.13.) Definiše aktivnost upravljanja potraživanjima na sledeći način:

„Aktivnost upravljanja potraživanjima je aktivnost koja se obavlja kako bi se izvršilo zakašnjelo, dospelo potraživanje od finansijske usluge pružene u toku poslovanja ili trećoj strani. Koncept aktivnosti upravljanja dugom ne uključuje vođenje pravnih postupaka pokrenutih radi izvršenja potraživanja, koji su regulisani drugim zakonima (npr. Nalog za plaćanje, sudski izvršni postupak).“

Poslovno izvršavanje kupovine i upravljanja potraživanjima u Mađarskoj podleže dozvoli Nacionalna Banka Mađarske.

Izreka odluke Nacionalna Banka Mađarke za Arthur Bergmann Hungary Zad. H-PVJ-I-B-11/2018

 

Kod Arthura Bergmanna Hungary Zad. (sedište: 1092 Budimpešt Ferenc bulevar 44.I/1) (Finansijska preduzeća) na osnovu nalaza sprovedene tematske studije MNB (sedište: 1054 Budimpešt Trg Oslobođenje 9., lokacija: Kristina bulevar 39.) (MNB) donosi sledeću odluku:

 

I/A. MNB obavezuje Finansijsko preduzeće da ispuni svoju obavezu nadzornog izveštavanja odmah po prijemu ove odluke i neprekidno nakon toga sa njenim sadržajem u skladu sa zakonskim propisima.

 

I/B MNB obavezuje Finansijsko preduzeće da uskladi svoje redovne kvartalne podatke za 2016. godinu sa evidencijom analitičara o broju kupljenih i prodatih potrošačkih potraživanja u roku od 30 dana od prijema odluke. I. MNB obavezuje Finansijsko preduzeće da postupa u skladu sa zahtevom dužne pažnje u svakom trenutku tokom prodaje potraživanja proisteklih iz finansijskih usluga, te da u tu svrhu osmisli svoje postupke i procese na takav način da izbegne da neovlašćena preduzeća i pojedinci da se bave aktivnostima kupovine potraživanja pod licencom.

 

 

  1. U okviru pružanja vanrednih podataka, MNB zahteva od Finansijskog preduzeća da: a) dostavi MNB -u analitičke zapise koji podržavaju njegove podatke u Tabeli 23C njenih redovnih tromesečnih izveštaja o podacima za 2016. godinu u roku od 30 dana od prijema odluke; Deo II. Izvještaj o unutrašnjoj reviziji koji je pripremio Upravni odbor i odobrio Nadzorni odbor poslati MNB -u do 30. juna 2018. godine radi provjere potpune usklađenosti sa odredbama III. MNB Novčanom kaznom od 500.000 forinti, odnosno petsto hiljada forinti, izriče novčanu obavezu Finansijskom preduzeću zbog kršenja zakonske odredbe kojom se utvrđuje zahtjev dužne pažnje iz tačke.HITELEZÉS - LÍZING

Naslovna strana / Pozajmivanje – lizing

Šta je upravljanje potraživanjima?

 

U širem običnom smislu, sve aktivnosti naplate duga možemo smatrati upravljanjem dugom.

 

14/2012 predsednika Državnog nadzora finansijskih institucija. (KSII.13.) Definiše aktivnost upravljanja potraživanjima na sledeći način:

 

„Aktivnost upravljanja potraživanjima je aktivnost koja se obavlja kako bi se izvršilo zakašnjelo, dospelo potraživanje od finansijske usluge pružene u toku poslovanja ili trećoj strani. Koncept aktivnosti upravljanja dugom ne uključuje vođenje pravnih postupaka pokrenutih radi izvršenja potraživanja, koji su regulisani drugim zakonima (npr. Nalog za plaćanje, sudski izvršni postupak).“

 

Poslovno izvršavanje kupovine i upravljanja potraživanjima u Mađarskoj podleže dozvoli Nacionalna Banka Mađarske.

Izreka odluke Nacionalna Banka Mađarke za Arthur Bergmann Hungary Zad. H-PVJ-I-B-11/2018

 

Kod Arthura Bergmanna Hungary Zad. (sedište: 1092 Budimpešt Ferenc bulevar 44.I/1) (Finansijska preduzeća) na osnovu nalaza sprovedene tematske studije MNB (sedište: 1054 Budimpešt Trg Oslobođenje 9., lokacija: Kristina bulevar 39.) (MNB) donosi sledeću odluku:

 

I/A. MNB obavezuje Finansijsko preduzeće da ispuni svoju obavezu nadzornog izveštavanja odmah po prijemu ove odluke i neprekidno nakon toga sa njenim sadržajem u skladu sa zakonskim propisima.

 

I/B MNB obavezuje Finansijsko preduzeće da uskladi svoje redovne kvartalne podatke za 2016. godinu sa evidencijom analitičara o broju kupljenih i prodatih potrošačkih potraživanja u roku od 30 dana od prijema odluke. I. MNB obavezuje Finansijsko preduzeće da postupa u skladu sa zahtevom dužne pažnje u svakom trenutku tokom prodaje potraživanja proisteklih iz finansijskih usluga, te da u tu svrhu osmisli svoje postupke i procese na takav način da izbegne da neovlašćena preduzeća i pojedinci da se bave aktivnostima kupovine potraživanja pod licencom.

 

 

  1. U okviru pružanja vanrednih podataka, MNB zahteva od Finansijskog preduzeća da: a) dostavi MNB -u analitičke zapise koji podržavaju njegove podatke u Tabeli 23C njenih redovnih tromesečnih izveštaja o podacima za 2016. godinu u roku od 30 dana od prijema odluke; Deo II. Izvještaj o unutrašnjoj reviziji koji je pripremio Upravni odbor i odobrio Nadzorni odbor poslati MNB -u do 30. juna 2018. godine radi provjere potpune usklađenosti sa odredbama III. MNB Novčanom kaznom od 500.000 forinti, odnosno petsto hiljada forinti, izriče novčanu obavezu Finansijskom preduzeću zbog kršenja zakonske odredbe kojom se utvrđuje zahtjev dužne pažnje iz tačke.

ARTHUR BERGMANN HUNGARY FINANSIJSKI ZAD.-2021