OPŠTE INFORMACIJE O UPRAVLJANJU PODACIMA:

Naslovna strana / Opšte informacije o upravljanju podacima

Za kompaniju Arthur Bermann AD važno je adekvatno čuvanje i poštovanje svih podataka sa kojima se sreće u toku rada.

U cilju upoznavanja sa važećim pravilima, molimo Vas da pročitate propis u ovoj oblasti klikom na link:

 

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 

Trenutno je na snazi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).


OPŠTE INFORMACIJE O UPRAVLJANJU PODACIMA

Naslovna strana / Opšte informacije o upravljanju podacima

Za kompaniju Arthur Bermann AD važno je adekvatno čuvanje i poštovanje svih podataka sa kojima se sreće u toku rada.

U cilju upoznavanja sa važećim pravilima, molimo Vas da pročitate propis u ovoj oblasti klikom na link:

 

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 

Trenutno je na snazi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

ARTHUR BERGMANN AD.-2021