PREDSTAVLJANJE FIRME

Naslovna strana / Predstavljanje firme

Arthur Bergmann Akcionarsko Društvo osnovano je 09.12.2019. godine na osnovu Odluke o osnivanju (članovi 11,264 i 265 Zakon o privrednim društvima („ Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakon o alternativnim investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“ br. 73/2019)

Naša kompanija se bavi faktoringom,pružanjem kredita i usluga gotovinskih kredita,finansijskim lizingom.Osnovna delatnost nam je faktoring,koji se prvenstveno bavi otkupom i upravljanjem dospelim potraživanjima. Izvršenje potraživanja,pored često problematične procedure raskida ugovora o kreditu,naše preduzeće poštuje zakon i prava dužnika i sve se sprovodi u profesionalnoj saradnji sa notarima i sudskim izvršiteljima.

Naša kompanija nastoji  da sarađuje sa dužnikom kako bi pronašli adekvatno rešenje za obe strane. Upravljanje je osigurano efikasnim,brzim radom našeg visoko specijalizovanog i visoko kvalifikacionog i iskusnog osoblja.

 

Matični broj: 21538906

PIB: 111782140

Poslovno ime društva glasi:

ARTHUR BERGMANN FUND MENAGEMENT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

Skraćenjo poslovno ime društva glasi:

ARTHUR BERGMANN FUND MENAGEMENT AD BEOGRAD

Sedište Društva:

Omladinskih Brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Beograd

Delatnost društva

Društvo ima delatnost koja se registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije pri Agenciji za privredne registre.

Pretežna delatnost Društva je:

Upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Pisano sa Arthur Bergmann grupe:

Tržište se može steći kao pionir u Srbiji

 

Origo →
Svetska ekonomija
Mađarska nacija

 

Gál Miklos:postoji ogroman potencijal u sektorima kreditiranja,potraživanja i turizma

 

TREND FM

TREND FM →
PREDSTAVLJANJE FIRME

Naslovna strana / Predstavljanje firme

Arthur Bergmann Akcionarsko Društvo osnovano je 09.12.2019. godine na osnovu Odluke o osnivanju (članovi 11,264 i 265 Zakon o privrednim društvima („ Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakon o alternativnim investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“ br. 73/2019)

Naša kompanija se bavi faktoringom,pružanjem kredita i usluga gotovinskih kredita,finansijskim lizingom.Osnovna delatnost nam je faktoring,koji se prvenstveno bavi otkupom i upravljanjem dospelim potraživanjima. Izvršenje potraživanja,pored često problematične procedure raskida ugovora o kreditu,naše preduzeće poštuje zakon i prava dužnika i sve se sprovodi u profesionalnoj saradnji sa notarima i sudskim izvršiteljima.

Naša kompanija nastoji  da sarađuje sa dužnikom kako bi pronašli adekvatno rešenje za obe strane. Upravljanje je osigurano efikasnim,brzim radom našeg visoko specijalizovanog i visoko kvalifikacionog i iskusnog osoblja.

 

Matični broj: 21538906

PIB: 111782140

Poslovno ime društva glasi:

ARTHUR BERGMANN FUND MENAGEMENT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

Skraćenjo poslovno ime društva glasi:

ARTHUR BERGMANN FUND MENAGEMENT AD BEOGRAD

Sedište Društva:

Omladinskih Brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Beograd

Delatnost društva

Društvo ima delatnost koja se registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije pri Agenciji za privredne registre.

Pretežna delatnost Društva je:

Upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Pisano sa Arthur Bergmann grupe:

Tržište se može steći kao pionir u Srbiji

Origo →
Svetska ekonomija
Mađarska nacija

 

Gál Miklos:postoji ogroman potencijal u sektorima kreditiranja,potraživanja i turizma

 

TREND FM

TREND FM →

ARTHUR BERGMANN AD.-2021